Search for dissertations about: "Annelie"

Showing result 1 - 5 of 42 swedish dissertations containing the word Annelie.

 1. 1. Quality Aspects of Modified Atmosphere Packaged Broccoli

  University dissertation from Annelie Jacobsson, Lokföraregatan 15C, 222 37 Lund, Sweden, or SIK, Box 5401, 40229 Göteborg, Sweden

  Author : Annelie Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; heat transfer; mass transport; quality; flavour; aroma; modified atmosphere packaging; broccoli;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Grönsaker andas och efter skörd innebär det att de börjar brytas ner. Broccoli är en grönsak som bryts ner snabbt på grund av sin höga andningshastighet, även kallad respirationshastighet. READ MORE

 2. 2. Measurement of excellence and cost in a supply chain

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Annelie Pettersson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell logistik; Industrial Logistics;

  Abstract : This Doctoral Thesis addresses the topic of measurement of excellence and cost in a supply chain. In this thesis, a framework for monitoring and analysis of cost in the supply chain is developed. A model for analyzing excellence in a supply chain is also developed. READ MORE

 3. 3. Acute Achilles tendon rupture - The impact of calf muscle performance on function and recovery

  University dissertation from Göteborg : Göteborgs universitet

  Author : Annelie Brorsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Achilles tendon rupture; Rehabilitation; Heel-rise; Function; Recovery; Calf muscle; Ankle biomechanics; Endurance; Jump; Sex differences;

  Abstract : There is an ongoing debate about the optimal treatment for patients with an acute Achilles tendon rupture. The overall purpose of this thesis was to acquire a greater knowledge of the way patients recover at different time points after the injury when treated with the currently recommended treatment protocols. READ MORE

 4. 4. Coeliac Disease: aspects in different child populations

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Annelie Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; EMA; Turner´s syndrome; Down´s syndrome; screening; diabetes mellitus; prevalence; coeliac disease; gluten; AGA; endomysium antibodies; IgA-gliadinantibodies; Pediatrics; Pediatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Celiaki eller glutenintolerans innebär att tarmluddet skadas vid kontakt med gluten. Gluten är bindeämnet i mjöl, mest i vete, men finns också i råg, korn och havre. Gluten är alltså ett vanligt inslag i vår moderna kost. Sjukdomen kan starta när som helst i livet. READ MORE

 5. 5. The Work to Make eParticipation Work

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Annelie Ekelin; Blekinge Tekniska Högskola.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; Design; Information Systems; Informatik; eParticipation; ICT-supported participation; eConsultations; eDemocracy; Active citizenship;

  Abstract : eDeltagande kan kortfattat beskrivas som deltagande med IT-stöd i processer som omfattar styrning av beslutsfattande och policyskapande (eGovernment och eGovernance)och fördjupning av e-demokrati. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att analysera hur eDeltagande konstrueras i och genom praxis, hur ”e” respektive ”deltagande” gestaltas och omformas i samspelet mellan praktiker och visioner. READ MORE