Search for dissertations about: "Aorta"

Showing result 1 - 5 of 167 swedish dissertations containing the word Aorta.

 1. 1. Coarctation of the aorta register and imaging studies

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Daniel Rinnström; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coarctation of the aorta; adult congenital heart disease; hypertension; left ventricular hypertrophy; body mass index; height; weight; register; CMR;

  Abstract : Background Coarctation of the aorta (CoA) constitutes 5-8 % of all congenital heart disease (CHD) and is associated with long-term complications such as hypertension (HTN) and left ventricular hypertrophy (LVH). Factors associated with HTN, LVH, and diffuse myocardial fibrosis, are not yet fully explored in this population. READ MORE

 2. 2. Clinical Aspects on Chimney Stent Graft Technique in Endovascular Repair of the Aorta

  University dissertation from Vascular Diseases, Lund University

  Author : Adel BinJabr; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chimney stent graft; chimney graft; chimney graft technique; snorkel technique; endovascular aortic repair; thoracic endovascular aortic repair; endoleak; patency; rupture; urgent; stent-graft; stent; graft; aorta; computed tomography; ultrasound; stenosis; EVAR; TEVAR; CTA; MRI; AAA; TAAA; supraaortic; visceral; aneurysm; dissection; mycotic infection; stent-graft infection; follow-up; endovascular complication; sandwich technique; periscope graft; periscope graft technique.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inledning/introduktion: Öppen rekonstruktion av aorta innebär en påtaglig risk för postoperativa komplikationer och dödlighet, särskilt i den äldre befolkningen och i dem som är mindre lämpliga för en sådan stor operation. Endovaskulär aorta kirurgi förefaller säker, hållbar och effektiv när det finns tillräcklig proximal och distal tätningszon för en stentgraft. READ MORE

 3. 3. Expression and function of vascular estrogen receptors alpha and beta

  University dissertation from Min Liang, BMC F12, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Min Liang; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; secreting systems; diabetologi; diabetology; Endokrinologi; sekretion; ubiquitin-proteasome pathway; MIP-2; MCP-1; iNOS; estrogen receptor knockout; estrogen receptor; aorta; estrogen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det kvinnliga könshormonet östrogen utövar sin effekt via två bindningsprotein (receptorer) benämnda ERa och ERb. Då östrogen binder till receptorn aktiverar alternativt inaktiverar detta komplex sekvenser av DNA molekylen. READ MORE

 4. 4. Ultrasound evaluation of atherosclerosis and other cardiovascular sources of cerebral embolism

  University dissertation from Min Liang, BMC F12, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Robert Wetterholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; atherosclerosis; aorta; echocardiography; ultrasound; IMT; MES; WHHL;

  Abstract : The search for embolic sources has high priority in patients presenting with suspected cerebral embolism. Non-invasive cardiovascular ultrasound is frequently used to reveal the presence of carotid stenosis and cardiac disorders with embolic potential. READ MORE

 5. 5. Abdominal aortic aneurysm inception and evolution - A computational model

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Andrii Grytsan; KTH.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Aorta; Aneurysm; AAA; Blood Flow; Wall Shear Stress; Growth and Remodeling; Mixture Model; Growth Kinematics; Fluid-Solid-Growth; Aorta; Aneurysm; AAA; Blodflöde; Vägg Skjuvspänning; Tillväxt och Strukturförändring; Blandning Modell; Tillväxt Kinematik; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Abstract : Abdominal aortic aneurysm (AAA) is characterized by a bulge in the abdominal aorta. AAA development is mostly asymptomatic, but such a bulge may suddenly rupture, which is associated with a high mortality rate. Unfortunately, there is no medication that can prevent AAA from expanding or rupturing. READ MORE