Search for dissertations about: "Aparna Misra"

Found 1 swedish dissertation containing the words Aparna Misra.

  1. 1. Influence of water conditions on growth and mineral nutrient uptake of native plants on clacareous soil

    University dissertation from Aparna Misra, Department of Ecology, Plant Ecology and Systematics, Lund University, Sweden

    Author : Aparna Misra; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agricultural hydrology; Lantbrukshydrologi; marklära; Växtekologi; Plant ecology; wet growing; wet dry cycles; soil solution; soil moisture; pH; nutrient poor soil; mineral nutrients; dry growing; Bicarbonate; calicole; Soil Science;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Studierna som presenteras i papper I till IV i min avhandling visar markvattnets betydelse för marklösningens kemi och växternas respons på förändringen i vattenhalt. Med mina experiment har jag studerat dels kalkjord med olika vattenhalter och dels markvattens påverkan på växternas näringsupptagning i växthus. READ MORE