Search for dissertations about: "Arbetslivssociologi"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word Arbetslivssociologi.

 1. 1. Diagnosing burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden

  University dissertation from Social Anthropology

  Author : Torbjörn Friberg; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagssociologi; Arbetslivssociologi; sociology of enterprise; Sociology of labour; Sociologi; Sociology; Unhappy person; Transient phenomenon; Anthropology at home; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om skapandet, användningen och avfärdandet av ett socialt begrepp ? utbrändhet. Avhandlingen är ett försök att förklara den komplexa interaktionen mellan individers handlande och deras sociala miljö samt hur detta producerar ett transient fenomen ? utbrändhetsdiagnosen (en ny olycklig människotyp). READ MORE

 2. 2. Between crisis and opportunity : Livelihoods, diversification and inequality among the Meru of Tanzania

  University dissertation from Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Author : Rolf Larsson; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Meru; Tanzania; Arusha; peasants; sociology of enterprise; family farmers; smallholders; coffee production; income diversification; de-agrarianisation; agricultural intensification; inequality; social differentiation; economic liberalization.; Sociology; Agricultural economics; Sociologi; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Lantbruksekonomi;

  Abstract : Sustained high population growth rates are radically altering the livelihood conditions for small farmers in sub-Saharan Africa. In one of the most fertile and densely settled areas of East Africa, Mount Meru in Northern Tanzania, the size of the population has increased nearly tenfold within the last century. READ MORE

 3. 3. Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  University dissertation from Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Author : Patrik Olsson; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deficient infrastructure.; exploitation; social injustice; social inequality; poverty; child soldiers; rural poverty; urban poverty; system conditions; will; values; norms; socio-legal; Paraguay; UNCRC; normative reality; legal ideals; Child labor; children s rights; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Juvenile law; Rätt rörande minderåriga;

  Abstract : The present study is composed of eight chapters relating to children's rights and child labor activity in the Republic of Paraguay. The problem of child labor in Paraguay is central for this study and the legal ideals that are intended to uphold and strengthen the rights of the child are described and contrasted with the present normative reality in which the children work and live. READ MORE

 4. 4. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  University dissertation from Department of Sociology, Lund University

  Author : Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. READ MORE

 5. 5. First line supervision : Intermediate position, divided loyalty, and strategies of action in three organizations

  University dissertation from Department of Sociology, Lund University

  Author : Elvi Richard; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; separated management; conscious management; divided loyalty; actors; resources; management strategies; autonomy; social rule systems; historical tradition; buffer; intermediate position; First-line manager; supervisor; reluctant management.; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Abstract : This doctoral dissertation concerns supervisors, i.e. first line mangers, in three different organizations within the public sector - a Samhall sheltered employment workshop, a municipality home-help service and a hospital clinic. READ MORE