Search for dissertations about: "Arthrobotrys"

Found 5 swedish dissertations containing the word Arthrobotrys.

 1. 1. Extracellular serine proteases as virulence factors in nematophagous fungi: Molecular characterization and functional analysis of the PII protease in Arthrobotrys oligospora

  University dissertation from Microbial Ecology, Lund University

  Author : Johan Åhman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Aspergillus niger.; Heterologous expression; Over-expression; Gene-disruption; Transformation system; Serine protease; Biological control; Arthrobotrys oligospora; Fungi; Nematophagous; Biologi;

  Abstract : Nematophagous fungi are parasites of nematodes, thus they have been considered and tested for biological control of parasitic nematodes, but so far with limited success. Due to the fact that the nematode cuticle is composed of proteins it is likely that fungal extracellular proteases are involved in the infection of nematodes. READ MORE

 2. 2. Fungal Lectins. Molecular structure and function of a member of a novel lectin family

  University dissertation from Stefan Rosén Department of Microbial Ecology Lund University Ecology Building Sölvegatan 37 223 62 Lund Sweden

  Author : Stefan Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; possible functions; expression; localization; binding specificities; primary and secondary structure; Agaricus bisporus; Arthrobotrys oligospora; Fungi; novel lectin family; Biology; Biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En typisk egenskap för de flesta proteiner är att de kan binda specifikt och reversibelt till olika ämnen. Välkända exempel är enzymer som kan binda till olika substrat och inhibitorer samt antikroppar som binder till antigen. READ MORE

 3. 3. Ecology of nematophagous fungi in agricultural soils

  University dissertation from Microbial Ecology, Lund University

  Author : Lotta Persmark; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic farming; Fungistasis; Competition; Bacteria; Conidial traps; Rhizosphere; Seasonal variation; Distribution; Endoparasitic; Nematode; Nematode-trapping; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematofaga svampar förekommer inom många grupper i svampriket och har den gemensamma förmågan att döda nematoder (millimeterstora rundmaskar) och använda dem som näring. Vissa arter är obligata parasiter, medan andra är fakultativa saprofyter, vilket innebär att de förutom att parasitera nematoder lever av dött organiskt material. READ MORE

 4. 4. Identification of Virulence Factors in Nematode-Trapping Fungi - Insights from Genomics, Transcriptomics and Proteomics

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Karl-Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; comparative genomics; comparative transcriptomics; proteomics; virulence factors; parasitism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematod-fångande svampar är en grupp av filamentösa svampar som lever i jorden. De kan som deras namn antyder fånga och infektera nematoder. Varför är det då viktigt att studera dessa svampar? Svaret är just nematoder. Nematoder, även kända som rundmaskar, kan infektera både människor, djur och växter. READ MORE

 5. 5. Evolutionary Genomics of Nematode-Trapping Fungi

  University dissertation from Lund University, Dept. of Biology

  Author : Tejashwari Meerupati; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; Comparative Genomics; Comparative Transcriptomics; Differential gene expression; Gene duplication; Parasitism; Protein family expansion.;

  Abstract : Nematode-trapping fungi are ubiquitous, soil-living organisms with the ability to infect and kill nematodes. These fungi have developed specialized infection structures for the capture of nematodes. READ MORE