Search for dissertations about: "Arun Rana"

Found 1 swedish dissertation containing the words Arun Rana.

  1. 1. Climate Change Effects on Rainfall and Management of Urban Flooding

    Author : Arun Rana; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Climate Change; Extreme Events; Intensive Rainfall; Urban Drainage; Intensity-Duration-Frequency; Statistical analysis; Flood Management;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Översvämningar i städer ökar på grund av ökad urbanisering samt klimatförändringar och klimatvariabilitet. Denna avhandling presenterar effekterna av klimatförändringar och intensiv nederbörd i städer samt handhavandet av översvämning i urban områden i Mumbai, Indien och i Skåne samt Göteborg. READ MORE