Search for dissertations about: "Asset accumulation"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Asset accumulation.

 1. 1. Interest to Reinvest Individuals’ use of numerical information for investment decisions

  University dissertation from Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Author : Nichel Gonzalez; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decision making; investments; interest rate; asset accumulation; information processing; gains; losses; psykologi; Psychology;

  Abstract : The general aim of this thesis is to contribute to the understanding of how numerical information, such as asset values and interest rates, influences inexperienced investors in their investment decisions. In relation to this, I have investigated the participants’ own understanding of what information they rely on for their own decisions. READ MORE

 2. 2. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 3. 3. Take a risk social interaction, gender identity, and the role of family ties in financial decision-making

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Emma Zetterdahl; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Asset allocation; Behavioral finance; Divorce; Financial literacy; Financial risk-taking; Gender identity; Household finance; Panel data; Propensity score matching; Risky asset share; Risk aversion; Saving behavior; Stock market participation; Social interaction; Trust; Economics; nationalekonomi;

  Abstract : This thesis consists of an introductory part and four self-contained papers related to individual financial behavior and risk-taking in financial markets.In Paper [I] we estimate within-family and community social interaction effects upon an individual’s stock market entry, participation, and exit decision. READ MORE

 4. 4. Insuring Against Unemployment

  University dissertation from Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Author : Jonas Kolsrud; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment insurance; savings; consumption smoothing; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : This paper studies optimal public unemployment insurance (UI) when workers have the possibility of topping-up public UI with private UI that is endogenous to public UI and subject to moral hazard. The issue is analyzed with a theoretical model in which publicly insured workers, who differ in layoff risk, hidden to the planner, are offered to top-up public UI with private UI. READ MORE

 5. 5. Growth, saving, and demography

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Björn Andersson; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Abstract : This thesis consists of three self-contained essays.Essay 1 investigates the relationship between economic growth and the age composition of the population. READ MORE