Search for dissertations about: "Ather Gattami"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ather Gattami.

  1. 1. Optimal Decisions with Limited Information

    University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

    Author : Ather Gattami; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; systems; numerical analysis; Computer science; Convex Optimization; Graph Theory; Team Decision Theory; Game Theory; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar statiska och dynamiska lagbeslutsproblem i både stokastiska och deterministiska ramverk. Lagproblemet är ett kooperativt spel, där ett antal spelare utgör ett lag som försöker optimera en given kostnad inducerad av omvärldens osäkerhet. READ MORE