Search for dissertations about: "Atomic and molecular physics"

Showing result 1 - 5 of 396 swedish dissertations containing the words Atomic and molecular physics.

 1. 1. Theoretical Atomic Spectroscopy of Earthbound and Stellar Plasma

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Author : Jon Grumer; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atomstruktur; atomära processer; elektronkorrelation; plasmaspektroskopi; magnetfält; hyperfinstruktur; solkoronan; rymdväder; förekomst av grundämnen i stjärnor; datorsimuleringar; Zeemaneffekt; relativistiska effekter; atomic structure; atomic processes; computer simulation; electron correlation; relativistic atomic theory; plasma spectroscopy; Zeeman effect; magnetic fields; hyperfine structure; solar corona; space weather; stellar abundances; Fysicumarkivet A:2016:Grumer;

  Abstract : Ljus är verkligen fantastiskt. Det kan ge oss känslomässiga upplevelser, som när det faller genom en trädkrona i en skog eller vid en blodröd fullmåne, men det gör det också möjligt för oss att uppfatta och förstå vår omgivning. READ MORE

 2. 2. Detector Development, Source Characterization and Novel Applications of Laser Ion Acceleration

  University dissertation from Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Author : Lovisa Senje; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser; Ion; Acceleration; Proton; Water; Sheath; Lifetime; Laser; Ion; Acceleration; Proton; Water; Radiolysis; Sheath; Detector; Fysicumarkivet A:2017:Senje;

  Abstract : The main focus of the work presented in this thesis is on experimental studies oflaser acceleration of protons and other positive ions from solid targets. The topic is explored from three different angles: firstly, the development of diagnostics adapted to the ion pulses, secondly, the characterization of the source of the energetic particles and, finally, the application of laser-accelerated protons for time-resolved radiolysis of glass and water. READ MORE

 3. 3. Optical Memories and Processing in Time- and Frequency Domain

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Baozhu Luo; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optical storage; photon echo; spectral hole burning; nonlinear optics; fiber amplifier; logical operation; phase retrieval; polarization holographic recording and retrieval; optical processing; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:1998:Luo;

  Abstract : Spectral hole burning and photon echoes are the techniques for frequency-selective optical memories, which have the potential to increase areal data storage density by a factor 10**7. They also have the capability to perform in-memory data processing. READ MORE

 4. 4. Laser Spectroscopy in Scattering Media for Biological and Medical Applications

  University dissertation from Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Author : Linda Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; Monte Carlo simulations; Biomedical Optics; Scattering media; Gas measurements; Near infrared spectroscopy; Diode laser spectroscopy; Absorption spectroscopy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Spektroskopi är den vetenskapsgren som används för att studera samspelet mellan strålning/ljus och materia för tillämpningar i både diagnostiska och terapeutiska syften. Då ljus sänds in i ett prov sätts olika fysikaliska processer igång. READ MORE

 5. 5. Optical Analysis of biological media - continuous wave diffuse spectroscopy

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Jan Sørensen Dam; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spatially resolved diffuse reflectance; in vitro diffuse spectroscopy; continuous wave techniques; Nuclear physics; multivariate data analysis.; Kärnfysik; Fysik; Physics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Monte Carlo simulations; light propagation models; multiple scattering; Tissue optics; tissue optical properties; Fysicumarkivet A:2000:Sörensen Dam;

  Abstract : The main topic of this thesis is real-time quantification of relevant chromophores and light scattering elements in biological media. The presented methods and instrumentation are based on continuous wave (steady-state) optical measurements of (a) spatially-resolved diffuse reflectance from bulk media and (b) combined spatially-resolved and goniometric measurements of re-emitted light from thin samples. READ MORE