Search for dissertations about: "Ayu Utami"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ayu Utami.

  1. 1. Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

    University dissertation from LUND UNIVERSITY Centre for Languages and Literature Box 201, 221 00 Lund Sweden

    Author : Stefan Danerek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien; social change; Literary development; gender; Indonesia; discourse analysis; short story; Ayu Utami; Languages and Literature studies specific languages ; Languages of South and South-East Asia; Språk- och litteraturvetenskap särskilda språk ; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet undersöker utvecklingar i romanen och novellen av författare som växte upp under New Order (1966-1998). Det är baserat på en survey av de båda genrerna, främst novellen som är tämligen omfattande. READ MORE