Search for dissertations about: "BH curve"

Found 2 swedish dissertations containing the words BH curve.

 1. 1. Design, Modelling and Control of Electrical Machines - With Applications to Iron-powder Machines and Acoustic Noise

  University dissertation from Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology

  Author : David Martinez; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; BEM; induction machine; noise prediction; vector control; acoustic noise; HEV; series magnetization; leakage reduction; thermal model; FEM; MEC; claw-poles; SMC; slip-ring-less machine; sound intensity measurements; vibration; Electrical engineering; Elektroteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av två delar, den första som behandlar konstruktionen av järn-pulver maskiner, och den andra med analys av ljud från el-maskiner. I Del I, en elektrisk magnetiserad klo-pol synkron maskin på 1.6 kW har byggts. Maskinen är byggt från mjuk magnetisk material (SMC), också kallad järn-pulver. READ MORE

 2. 2. Long acting local anaesthetics - a study in rats

  University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Author : Henrik Dyhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; in vivo and effect kinetics; Comparison of in vitro; Neuro toxicity; Infraorbital nerve block; Sciatic nerve block; Lipid depot formulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Lokalbedövningsmedel ger en god smärtlindring efter centrala och perifera nervblockader. I många kliniska situationer hade det dock varit önskvärt med en längre duration av nervblockaden. De olika delarbetena i denna avhandling fokuserade på detta problem. READ MORE