Search for dissertations about: "Banker"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the word Banker.

 1. 1. Reglering av banker

  University dissertation from Jure

  Author : Hans Gustaf Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-05]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; prudential regulation; legislation; jurisprudence; economic analysis; corporate governance; capital; implicit guarantees; deposit insurance; asymmetric information; deposits; adverse selection and moral hazard; legal certainty;

  Abstract : The subject of this dissertation is the regulation of banks. The enquiry is built around three overreaching research questions:1. What is a bank?2. Why do banks have to be regulated?3. READ MORE

 2. 2. Bank risk management How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Alexander Rad; Mittuniversitetet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; Bank employees; Bank lending; Risk management; the Basel Accords; Global financial crisis; Banker; Bankanställda; Basel-standarden; den globala finanskrisen; Kreditgivning; Riskhantering;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. The economics of money and banking : a theoretical and empirical study of Islamic interest-free banking

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Author : Mosad Zineldin; Stockholms universitet.; [1990]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islam; religiösa aspekter; Banker; Islamiska länder;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Financing of Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks: An Institutional-Network Approach

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Mohammed Alam; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial science; Bai-Muajjal financing mode; Small and cottage industry; Lender-borrower relationships; Institutional-Network; Bangladesh; Islamic banks; Finansiering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna studie utvecklas olika begrepp och samband mellan dessa begrepp (en teoretisk referensram) för att beskriva och förklara relationer mellan långivare och låntagare i landsbygdsbaserade små företag och de förhållanden i omgivningen som påverkar dessa relationer. Referensramen tillämpas på Bangladesh betonar särskilt den roll som islamska banker har. READ MORE

 5. 5. On the Nature of the Multidimensional Firm–Bank Exchange

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Norberg Magnus; Mittuniversitetet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi; Exchange; Firm; Bank; Bank Services; Transaction-based elements; Relationship-based elements; Relationship-based elements.;

  Abstract : Syftet med denna explorativa studie är att undersöka beskaffenheten på utbytet av olika banktjänster mellan små och medelstora företag och banker. Med hjälp av befintlig teori och kvalitativ metod identifieras transaktionsbaserade och relationsbaserade element. READ MORE