Search for dissertations about: "Basil Bernstein"

Found 2 swedish dissertations containing the words Basil Bernstein.

 1. 1. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  University dissertation from Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Author : Pelle Hallstedt; Mats Högström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. READ MORE

 2. 2. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values Educational and Sociological Perspectives

  University dissertation from Stockholm : Department of Education in Arts and Professions, Stockholm University

  Author : Erik Backman; Stockholms universitet.; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Friluftsliv; Physical Education; PETE; PE teacher student; PE teacher educator; curriculum; Bourdieu; Bernstein; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Abstract : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. READ MORE