Search for dissertations about: "Biochemistry"

Showing result 1 - 5 of 2023 swedish dissertations containing the word Biochemistry.

 1. 1. Selenoproteins in the Bovine Mammary Gland. Regulation of mRNA and Protein Expression

  University dissertation from Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Author : Katharina Bruzelius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; metabolism; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; Naturvetenskap; milk; Natural science; cancer; prolactin; insulin; hydrocortisone; retinoic acid; MAC-T; northern blot; two-dimensional electrophoresis; bovine mammary gland; selenium; selenoprotein;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Selen är ett essentiellt näringsämne som behövs för att upprätthålla flera viktiga funktioner i kroppen, huvudsakligen genom en speciell grupp proteiner som heter selenoproteiner. Det finns minst 25 stycken olika selenoproteiner i människan och flera av dem skyddar kroppen mot oxidation medan vissa andra sköter regleringen av sköldkörtelhormoner. READ MORE

 2. 2. Selenium Compounds in Milk. Studies of Selenoproteins, Selenium Enrichment and Oxidative Stability of Food

  University dissertation from Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Author : Tien Hoac; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metabolism; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; Naturvetenskap; Natural science; Copper; Zinc; Oxidative stability; Thioredoxin reductase; Glutathione peroxidase; Selenoproteins; Milk; Selenium supplementation; Technological sciences; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Selen är ett essentiellt näringsämne som har många viktiga fysiologiska funktioner. Hos människor och djur utövar selen sin funktion bara om elementet är specifikt bundet i selenoproteiner som aminosyran selenocystein. READ MORE

 3. 3. Combinatorial Methodology. Screening for affinity specific ligands to biological and artificial receptors

  University dissertation from Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Author : Margareta Krook; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; peptide library; combinatorial; screening; phage display; affinity; DNA-interaction; chymotrypsin; peptide inhibitor; antibody; IgG; Fc; molecular imprinting; steroid; receptor; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : Combinatorial screening methodology has been employed to select new affinity specific ligands to bilogical and artificial receptors. The screening methodology, in particular screening of combinatorial phage display peptide libraries against target molecules differing in function and shape, is focused upon. READ MORE

 4. 4. Beta-Lactamase in Haemophilus ducreyi: Purification, Characterization, and Mutagenesis

  University dissertation from Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Author : Ratana Lawung; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; enzyme calorimeter; site-directed mutagenesis; ampicillin resistance plasmid; Haemophilus ducreyi; TEM-1 b-lactamase; metabolism; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Chancroid caused by Haemophilus ducreyi, has been described as a significantly predisposing factor of HIV heterosexual transmission in an endemic region of both diseases. Antibiotic resistances are extensively found in H. ducreyi and many of the resistances are due to the presence of resistance plasmids. READ MORE

 5. 5. Biotic and abiotic stress in microorganisms and plants: Some Mechanisms of Stress and Programmed Cell Death. Genetic Engineering Approaches Towards Improved Stress Tolerance

  University dissertation from Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Author : Per-Johan Meijer; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biotic stress; plants; microorganisms; stress tolerance; antifreeze protein; proline; programmed cell death; systemic aquired resistance; Biochemistry; metabolism; Biokemi; Bioteknik; Biotechnology; abiotic stress;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Biotisk och abiotisk stress hos mikroorganismer och växter.... READ MORE