Search for dissertations about: "Birgitta Englund Dimitrova"

Found 2 swedish dissertations containing the words Birgitta Englund Dimitrova.

 1. 1. Yes/no-questions in Bulgarian and Macedonian : form

  Author : Birgitta Englund Dimitrova; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; slaviska språk; Slavic Languages;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Experience and Expertise in Conference Interpreting : An investigation of Swedish conference interpreters

  Author : Elisabet Tiselius; Birgitta Englund Dimitrova; Kenneth Hyltenstam; Åse Johnsen; Gun-Viol Vik; Ricardo Muñoz Martín; Norge Universitetet i Bergen Institutt for Fremmedspråk; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interpreting; translation; interpreting studies; translation studies; expertise; cognitive processes; tolkning; översättning; översättningsvetenskap; expertkunnande; kognitiva processer; översättningsvetenskap; Translation Studies;

  Abstract : Avhandlingen undersöker tolkningsprocessen och tolkprodukten hos konferenstolkar med olika lång tolkerfarenhet. Detta görs utifrån expertteorin (jmf Ericsson, Charness och Hoffman 2007) tillämpad på tolkning. READ MORE