Search for dissertations about: "Birgitta Wanek"

Found 1 swedish dissertation containing the words Birgitta Wanek.

  1. 1. Computer use @ work. Psychosocial work environment and attitudes toward computers from a work content perspective

    University dissertation from Department of Psychology, Lund University

    Author : Birgitta Wanek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work content; employees; work tasks; computer use; process operators; VDU use; computer-aided work; psychosocial work environment; computer attitudes; measurements; Occupational health; industrial medicine; Industrial psychology; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; Psychology; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; Arbetspsykologi; industripsykologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Utgångspunkten för denna avhandling har varit att studera användningen av datorer i arbetet utifrån ett mer holistiskt perspektiv än vad som varit brukligt i tidigare traditionell hälsoforskning om datoranvändning, genom att även inkludera arbetsinnehållet som inte utförs med hjälp av datorn. Avhandlingens ansatts skiljer sig således från tidigare traditionell hälsoforskning av datorarbete där själva datorarbetet i huvudsak enbart har studerats. READ MORE