Search for dissertations about: "Birte Tornöe"

Found 1 swedish dissertation containing the words Birte Tornöe.

  1. 1. The child with tension-type headache. Physical factors and interactive interventions

    University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

    Author : Birte Tornöe; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowering patient education; headache; child; health; neck and shoulder muscles; muscular fitness; cardiovascular fitness and physiotherapy;

    Abstract : Popular Abstract in Danish Børn og især piger med spændingshovedpine (på engelsk tension-type headache,TTH) har en høj forekomst på verdensplan og betyder for børnene en risiko for skolefravær, medicin over forbrug og vedvarende hovedpine. Den viden, der findes om fysiske faktorers sammenhæng med hovedpine, er begrænset, ligesom viden og dokumentation for interventioner er det. READ MORE