Search for dissertations about: "Björn Albin"

Found 1 swedish dissertation containing the words Björn Albin.

  1. 1. Morbidity and mortality among foreign-born Swedes

    University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

    Author : Björn Albin; Linnéuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; Gerontology; edidemiology; public health; longitudinal study; health care utilisation; causes of death; mortality; Sweden; transients and migrants; Gerontologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Det svenska samhället har under senare delen av 1900-talet påverkats och förändrats på grund av en ökad internationell migration. År 1950 var 2,8 % av den svenska befolkningen utrikesfödd; idag utgör de utrikesfödda 12,0 % av totalbefolkningen. READ MORE