Search for dissertations about: "Björn Hedman"

Found 2 swedish dissertations containing the words Björn Hedman.

 1. 1. Dioxin emissions from small-scale combustion of bio-fuel and household waste

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Björn Hedman; Stellan Marklund; Calle Nilsson; Brian Gullett; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Source-sorted waste; Household waste; Textile; Biofuel; Firewood; Pellets; Combustion; Wood boiler; Pellet boiler; Backyard burning; Garden waste; PCDD F; dioxin; PCB; Emission factor; Källsorterat avfall; Hushållsavfall; Textil; Biobränsle; Ved; Pellets; Förbränning; Vedpanna; Pelletpanna; Trädgårdsavfall; PCDD F; dioxin; PCB; Emissionsfaktor; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Abstract : Denna avhandling behandlar rökgasutsläpp av persistenta organiska föroreningar, framförallt dioxiner, vid förbränning av fasta biobränslen och torrt hushållsavfall i relativt små anläggningar (5-600 kW) utan avancerad rökgasreningsteknik.Samförbränning av avfall och biobränsle i effektiva mindre biobränslepannor testades som en alternativ strategi till den vanligen förekommande storskaliga hanteringen och förbränningen fast hushållsavfall. READ MORE

 2. 2. Tall oil products as raw material for surfactant synthesis

  University dissertation from Stockholm : Kemi

  Author : Björn E.O. Hedman; [2000]
  Keywords : Tall oil fatty acid; Tall oil rosin; Esterification; Catalytic epoxidation; Nonionic surfactant; Cmc; Cloud point;

  Abstract : .... READ MORE