Search for dissertations about: "Björn Lundin"

Found 2 swedish dissertations containing the words Björn Lundin.

 1. 1. MRI assessment of haemophilic arthropathy

  University dissertation from Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

  Author : Björn Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Arthropathy; Factor VIII; Factor IX; MRI; Haemophilia; Klinisk fysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blödarsjuka (hemofili) är en recessiv genetisk sjukdom orsakad av en defekt i X-kromosomen som leder till förlängd koagulationstid på grund av brist eller avsaknad av koagulationsfaktorerna VIII eller IX i blodet. Kvinnor är anlagsbärare, medan män utvecklar symptom. READ MORE

 2. 2. Nucleotide-Dependent Processes in the Thylakoid Lumen of Plant Chloroplasts

  University dissertation from Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Björn Lundin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; plant; chloroplast; thylakoid; nucleotide; PSII; PsbO; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Abstract : Plants, algae and photosynthetic bacteria are able to harvest the sunlight and use its energy to transform water and carbon dioxide to carbohydrate molecules and oxygen, both important to sustain life on Earth. This process is called photosynthesis and is the route by which almost all energy enters the biosphere. READ MORE