Search for dissertations about: "Bjarne Rosenkilde Jørgensen"

Found 1 swedish dissertation containing the words Bjarne Rosenkilde Jørgensen.

  1. 1. Determination of stellar ages and star formation histories - a Bayesian approach With an application to nearby F and G stars

    University dissertation from KFS AB

    Author : Bjarne Rosenkilde Jørgensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomi; Astronomy; Galaxy evolution; Statistical methods; Stellar evolution; Data analysis;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett av de viktigaste målen för astronomin är att förstå var vi kommer ifrån. Det är naturligtvis många steg som skall förstås, och vart och ett av dessa steg i människans för-förhistoria är komplicerat, så man skall inte förvänta sig att en enskild doktorsavhandling behandlar mer än ett litet hörn av ett av dessa steg. READ MORE