Search for dissertations about: "Bladder cancer"

Showing result 1 - 5 of 105 swedish dissertations containing the words Bladder cancer.

 1. 1. Molecular Characterization of Bladder Cancer Subtypes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Pontus Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bladder Cancer; Urothelial Carcinoma; Molecular Subtypes; Genomic Characterization; Gene Expression;

  Abstract : Bladder cancer is one of the most common malignancies world-wide, and in Sweden approximately 3000 cases are diagnosed annually. Even though bladder cancer is so common there is low public awareness of the disease, and it has historically been less studied compared to other common types of cancer. READ MORE

 2. 2. Molecular Classification of Bladder Cancer

  University dissertation from Oncology, Lund

  Author : Gottfrid Sjödahl; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bladder cancer; Subtype; Classification;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer i urinblåsan är ett stort hälsoproblem i Sverige och världen. Det är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och är den som belastar sjukvården med högst kostnader per patient. Ungefär tre fjärdedelar av de drabbade är män och patienterna är oftast kring 60-80 år gamla. READ MORE

 3. 3. Cancer Immunotherapy A Preclinical Study of Urinary Bladder Cancer

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Christina Ninalga; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : Medicine; immunotherapy; bladder carcinoma; cancer; CpG ODNs; Adenoviral vector; CD40L; TRANCE; Lymphotactin; IL2; IL15; Medicin;

  Abstract : Bacillus Calmette Guérin (BCG), or attenuated Mycobacterium bovis, is the gold standard of immunotherapy in the clinic to treat superficial bladder cancer. However, setbacks remain due to a high recurrence rate, side effects, and BCG-refractory disease. READ MORE

 4. 4. Mismatch Repair Deficient Cancer Diagnostic Aspects in Colorectal Cancer and the Role of Urological Cancer in Lynch Syndrome

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Patrick Joost; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mismatch repair; Lynch syndrome; immunohistochemistry; microsatellite instability; heterogeneity; cumulative incidence; colorectal cancer; urothelial cancer; prostate cancer; renal cell cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Felaktig DNA-reparation av typen mismatch repair (MMR) uppkommer i 15-17% av cancer i tjock- och ändtarm (kolorektalcancer). MMR defekter är av betydelse i tre situationer: • MMR defekta tumörer har en bättre prognos än övrig tjock- och ändtarmscancer, vilket kan användas för att avgöra huruvida en patient skall erbjudas sk. READ MORE

 5. 5. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  University dissertation from Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. READ MORE