Search for dissertations about: "Bo Attner"

Found 1 swedish dissertation containing the words Bo Attner.

  1. 1. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

    University dissertation from Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

    Author : Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. READ MORE