Search for dissertations about: "Bo Nilsson"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Bo Nilsson.

 1. 1. Immunochemical studies of interchangeable surface structures exposed by functionally distinct allosteric forms of complement factor C3

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Bo Nilsson; Uppsala universitet.; [1986]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Miljörörelsen, Volvo och bilismen : en jämförande studie med inriktning på social och teknisk förändring av hur tre svenska miljöorganisationer vill lösa bilismens miljöproblem och hur biltillverkaren Volvo vill lösa dem

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Bo Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human ecology; science and technology studies; the social construction of technological systems SCOT ; constructive technology assessment CTA ; car industry; truck industry; Volvo; environmental organizations; automobile; environmental impact; comparative studies;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Transoesophageal and transthoracic recordings of mitral annulus motion

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Author : Bo Nilsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Left ventricular function; echocardiography; M-mode; tissue Doppler; mitral annulus systolic and diastolic velocities;

  Abstract : Maximal systolic and diastolic velocities recorded from four sites of the mitral annulus motion (MAM) reflect left ventricular ( LV) performance. This thesis focus on factors influencing M-mode derived velocities in healthy children and adults and reference values are proposed. READ MORE

 4. 4. High energy hadronic interactions

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Author : Bo Nilsson-Almqvist; [1987]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1987:Nilsson-Almqvist;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Folkhemmets arbetarminnen : en undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar

  University dissertation from Stockholm : Nordiska museet

  Author : Bo G. Nilsson; Stockholms universitet.; [1996]
  Keywords : Arbetarminnen; Sverige;

  Abstract : .... READ MORE