Search for dissertations about: "Boel Kullendorff"

Found 1 swedish dissertation containing the words Boel Kullendorff.

  1. 1. Studies on the use of digital radiography for the assessment of periapical bone lesions

    University dissertation from Department of Oral Surgery and Oral Medicine, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

    Author : Boel Kullendorff; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; subtraction radiography; image processing; Digital radiography; dental radiography; Odontology; stomatology; Odontologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund För att diagnostisera förändringar i käkbenet är röntgenundersökning av stor betydelse. En bendestruktion blir synlig i röntgenbilden först när relativt stor mängd ben försvunnit. Flera tidigare studier har visat att destruktionen inte ses förrän den påverkar den kompakta yttre delen av käkbenet. READ MORE