Search for dissertations about: "Bone transplantation"

Showing result 1 - 5 of 138 swedish dissertations containing the words Bone transplantation.

 1. 1. Autologous bone marrow transplantation : studies with special reference to cardiac, pulmonary, renal, thyroid and skeleton effects

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Kristina Carlsson; Uppsala universitet.; [1994]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Laminins and Fibulins in Bone Marrow

  University dissertation from Yu-Chen Gu, Department of Cell and Molecular Biology, BMC B12, Lund University, 221 84, Lund

  Author : Yu-Chen Gu; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glucocorticoids; integrin; Immunology; serology; Immunologi; serologi; transplantation; Cytology; oncology; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; cancer; onkologi; cancerology; Cytologi; fibulin; laminin; bone marrow;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utveckling av blodbildande celler sker i benmärgens mikromiljö, som består av cytokiner och tillväxtfaktorer, stromaceller samt extracellulära matrixmolekyler. Extracellulära matrixproteiner och stromaceller i benmärgen utgör en strukturell miljö för hematopoietiska celler, men adhesiva cell-cell och cell-matrix interaktioner påverkar också direkt hematopoietiska cellers överlevnad, proliferation, differentiering samt specialiserade funktioner. READ MORE

 3. 3. Autologous bone marrow transplantation in childhood : A follow-up study

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Johan Arvidson; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; bone marrow transplantation; children; follow-up; pulmonary function; cardiacfunction; neuropsychological functioning; psychosocial functioning; prepubertal growth; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; pediatrik; Pediatrics;

  Abstract : Autologous bone marrow transplantation (ABMT) was introduced to the Uppsala UniversityHospital in 1985. Since then, 50 children (<18 years of age) with haematological malignantdisease have been treated with ABMT. Most of these children had experienced a relapse oftheir disease, and ABMT was superimposed on preceding heavy treatment. READ MORE

 4. 4. Allograft bone in hip revision: the effect of locally applied pharmacological treatment

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Ola Belfrage; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allograft bone; bone transplantation; bisphosphonate; bone morphogenetic proteins; hip revision; radiostereometric analysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Resultatet efter en höftprotesoperation är otvetydigt gott med smärtfrihet och god funktion ofta livet ut hos de flesta. 2012 opererades i Sverige cirka 16000 patienter med höftprotes och siffran stiger. READ MORE

 5. 5. An injectable biphasic bone substitute in sinus augmentation

  University dissertation from Faculty of Odontology, Malmö University

  Author : Anna Truedsson; Malmö University.; [2014]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; Dental Implants; Bone transplantation; Bone substitutes; Dentala implantat;

  Abstract : This thesis concerns a new synthetic, injectable bone substitute, Cerament ™ , primarily developed for treatment of vertebral fractures. The purpose of the thesis was to investigate the properties of the new bone substitute, that is, whether it can contribute to the generation of new bone formation needed for placement of future dental implants. READ MORE