Search for dissertations about: "Brain neoplasms"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Brain neoplasms.

 1. 1. Gadodiamide injection for Enhancement of MRI in the CNS. Applications, dose, field and time dependence

  University dissertation from Department of Radiology, Lund University

  Author : Per Åkeson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; Phantom study.; Comparative study; Human; Time dependence; Dosage; Enhancement; Gadolinium; MRI contrast media; Contrast media; Magnetic resonance imaging; Spine; Brain neoplasms; secondary; Brain; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Magnetresonanstomografi (MRT) är en metod för framställning av bilder av kroppen och av sjukliga förändringar i kroppen. När metoden introducerades ansågs den utomordentligt goda inbyggda vävnadskontrasten vara tillräcklig för att särskilja olika sjukliga förändringar, speciellt i hjärnan. READ MORE

 2. 2. MRI at 3 T of brain functions and fibre tracts adjacent to intracranial tumors

  University dissertation from Diagnostisk radiologi, Lunds Universitet

  Author : Danielle van Westen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; radiology; tomography; Clinical physics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; somatosensory cortex; diffusion magnetic resonance imaging; neoplasms; Functional Magnetic Resonance Imaging;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärntumörer är relativt vanligt förekommande och antalet nydiagnostiserade fall per år är i ökande. Vid utredning och uppföljning av patienter med misstänkt eller fastställd hjärntumör spelar bildgivande tekniker en betydande roll, med som förstahands metod magnetisk resonanstomografi (MR). READ MORE

 3. 3. Heparan Sulfate Proteoglycans in Brain Tumor Development

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Argyris Spyrou; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glioma; pediatric brain tumors; heparanase; NDST1; heparan sulfate proteoglycans; CD24; glycosaminoglycan mimetics; Biology with specialization in Molecular Cell Biology; Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi;

  Abstract : Malignant brain tumors are aggressive neoplasms that remain challenging to treat in spite of their detailed molecular characterization. Both adults and children may suffer from brain tumors, which, if not lethal, can cause severe long-term and devastating side effects. READ MORE

 4. 4. Mangafodipir trisodium (MnDPDP)-enhanced magnetic resonance imaging of the liver and pancreas

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Chen Wang; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Liver; pancreas; neoplasms; metastases; endocrine tumor; MR imaging; contrast medium; mangafodipir trisodium; MnDPDP; manganese; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; diagnostisk radiologi; Diagnostic Radiology;

  Abstract : Contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) of the liver and pancreas is frequently performed to improve the sensitivity and specificity of lesion detection in these organs. The concept of using tissue-specific contrast media is to selectively enhance the normal parenchyma, but not lesions, so that the contrast between tumorous and normal tissue is increased, and lesion detectability improved. READ MORE

 5. 5. Neural Progenitor Cells in malignancy and injury of the brain. A Trojan Horse fro gliomas?

  University dissertation from Sektionen för Neurovetenskap Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap Lunds Universitet

  Author : Karin Staflin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serologi; transplantation; Immunologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; Glioma; sub ventricular zone; neural progenitor cell;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Gliom är en familj av hjärntumörer som är graderade beroende på hur snabbt och på vilket sätt de växer. Grad IV även kallad glioblastoma multiforme, är den mest elakartade av dessa. Patienter har en medelöverlevnadsprognos på ca 12 månader med behandling, såsom kirurgi, kemo- och strålningsterapi. READ MORE