Search for dissertations about: "BrdU"

Showing result 1 - 5 of 42 swedish dissertations containing the word BrdU.

 1. 1. Regeneration in the adult brain after focal cerebral ischemia exploration of neurogenesis and angiogenesis

  University dissertation from Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Author : Wei Jiang; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; neurogenesis; angiogenesis; rats; mice; gliosis; BrdU; CBF; protein synthesis; ATP; penumbra; reperfusion; VEGF; 3-D confocal; photothrombosis; MCAO; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Abstract : Background: Ischemic stroke ranks as the third major cause of clinical mortality and the leading cause of handicap in adults. Each year, stroke occurs in about 30,000 Swedes. The severity of an acute ischemic stroke depends mainly on the degree and duration of local cerebral blood flow (lCBF) reduction. READ MORE

 2. 2. Neuroprotection and neurogenesis after experimental stroke

  University dissertation from Andreas Arvidsson, Section of Restorative Neurology, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A-11, SE-221 84, Lund

  Author : Andreas Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stereology; rat; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; BrdU; immunohistochemistry; in situ hybridization; subventricular zone; striatum; dentate gyrus; neuronal replacement; neuronal survival; Focal cerebral ischemia; glial cell line-derived neurotrophic factor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stroke, som kan orsakas av att en hjärnartär blockeras av en blodpropp, är en av de vanligaste orsakerna till död eller handikapp bland vuxna människor, men få behandlingsalternativ existerar. Två olika potentiella behandlingsstrategier är 1) att skydda nervceller från att dö på grund av stroke och 2) att i efterhand ersätta förlorade celler och nervcellskretsar. READ MORE

 3. 3. Skull base meningioma : Surgical and adjuvant treatment with clinical and PET evaluation

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Olafur Gudjonsson; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; Meningioma; cerebellopontine angle; translabyrinthine and transcochlear approaches; facial nerve; steretactic irradiation; proton beam therapy; interferon- alpha; PET; 11C-L-methionine; 76BR-BrdU; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Medicine; medicin;

  Abstract : The treatment strategy for skull base meningiomas remains a controversial issue. Because of the proximity of these tumours to critical neurovascular structures, the risk for vascular damage and new cranial neuropathies postoperatively is significant. READ MORE

 4. 4. Adult Stem Cell Plasticity, Hype or Hope?

  University dissertation from Clinical Research Center Islet pathophysiology UMAS, Malmö Lund University

  Author : Jalal Taneera; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; pancreatic beta cell ; stem cell ; plasticity ; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stamceller i benmärgen reglerar balansen mellan att upprätthålla populationen av stamceller (självförnyelse) samt att producera mogna blodceller. Det finns flera studier om förmågan hos benmärgsderiverade stamceller att ge upphov till andra celltyper än blodceller, såsom hjärnceller, leverceller, muskel, hjärta, blodkärl, lungceller, tarm, hud och insulin-producerande beta-celler. READ MORE

 5. 5. Validation of Several Nucleoside Tracers as Proliferation Markers

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Li Lu; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biopharmacy; PET; cell proliferation; DNA synthesis; hydroxyurea; cimetidine; diuretic; Biofarmaci; PHARMACY Biopharmacy; FARMACI Biofarmaci; galenisk farmaci; Pharmaceutics;

  Abstract : Positron emission tomography (PET) is a powerful method for in vivo characterization of tumor biochemistry and clinically has been used for diagnosing and grading of malignancy. A key element in oncology is proliferation potential, a feature that is assumed to be an important indicator of tumor growth. READ MORE