Search for dissertations about: "Brine discharge"

Found 1 swedish dissertation containing the words Brine discharge.

  1. 1. Analysis and Modelling of Desalination Brines

    University dissertation from Lund University

    Author : Raed Bashitialshaaer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modelling.; Field data analysis; Negatively buoyant jet; Experiment; Brine discharge; Desalination; Water supply;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket enligt prognos för år 2050. READ MORE