Search for dissertations about: "Budgetering företagsekonomi"

Found 2 swedish dissertations containing the words Budgetering företagsekonomi.

 1. 1. Ekonomisk styrning och organisatorisk passion : ett interaktivt perspektiv

  Author : Annika Larsson; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Budgetering företagsekonomi ;

  Abstract : Denna fallstudie handlar om ekonomisk styrning inom sjukvårdsverksamhet, där verksamheten utgörs av en vårdavdelning och dess personal. Studien fokuserar interaktionen mellan budgeten och de aktiviteter och personer som arbetar på lokal nivå i organisationen. READ MORE

 2. 2. Ekonomistyrningens funktioner : en empirisk studie av upplevda funktioner hos budgetansvariga chefer

  Author : Morgan Zetterberg; Bengt Öström; Uppsala universitet; []
  Keywords : Företagsekonomi; Redovisning; Budgetering;

  Abstract : .... READ MORE