Search for dissertations about: "Building simulation environment"

Showing result 1 - 5 of 46 swedish dissertations containing the words Building simulation environment.

 1. 1. Energy Efficient Window Systems. Effects on Energy Use and Daylight in Buildings

  University dissertation from Lund University, Lund Institute of Technology, Division of Energy and Building Design, P.O. Box 118, SE-221 00 LUND, Sweden

  Author : Helena Bülow-Hübe; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; simulation; thermal transmittance; solar energy transmittance; shading device; solar protection; cooling; heating; energy demand; building; low-emittance coating; window; glazing; comfort; user aspects; operative temperature; Architecture; Building construction; Byggnadsteknik; daylight; perception; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur; Energy research; Energiforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om energieffektiva fönstersystem i svenska byggnader. Simuleringar av energianvändningen har gjorts för både småhus och kontor för att bedöma effekterna av olika fönsterval på energibehov och inneklimat. READ MORE

 2. 2. Single and Double Skin Glazed Office Buildings - Analyses of Energy Use and Indoor Climate

  University dissertation from Energy and Building Design, Lund University

  Author : Harris Poirazis; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal environment; indoor climate; energy use; building performance; building simulations; double skin façades; Glazed office buildings; single skin façades; thermal comfort;

  Abstract : The energy efficiency and thermal performance of highly glazed office buildings are often questioned. However, nowadays glazed buildings are increasingly being built around the world, mainly due to an architectural trend, followed by the preference of companies to a distinctive image that a glazed office building can provide. READ MORE

 3. 3. Cost-optimality approach for prioritisation of buildings envelope energy renovation A techno-economic perspective

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Farshid Bonakdar; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Building renovation; Energy efficiency; Cost-optimality; costeffectiveness; Building envelope; Residential buildings; Building energy simulation; Brute-force algorithm; Sustainable Built Environment; Hållbar byggd miljö;

  Abstract : The existing residential buildings in the European countries are rather old and often fail to meet the current energy performance criteria. In Sweden, about 45% of the existing residential buildings have been constructed before 1960. READ MORE

 4. 4. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linn Liu; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Abstract : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. READ MORE

 5. 5. Planning for Solar Buildings in Urban Environments

  University dissertation from Lund University

  Author : Jouri Kanters; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architecture; design tool; design process; solar energy; urban planning; photovoltaics; solar thermal; building integration; density; net zero energy buildings; interviews; parametric studies; action research;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Solenergi kommer att vara en av de viktigaste miljövänliga energikällorna i framtiden, vilket innebär ökat antal solpaneler (för el och värme) som integreras i våra hus men också som fristående produktionsanläggningar. När man planerar framtida hus och stadsdelar är det viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för solenergi eftersom hus och stadsdelar finns kvar i flera generationer. READ MORE