Search for dissertations about: "C4b-binding protein"

Showing result 1 - 5 of 20 swedish dissertations containing the words C4b-binding protein.

 1. 1. Structural and functional studies of C4b-binding protein (C4BP)

  University dissertation from Lena Kask, Wallenberg Laboratory, floor 6, entrance 46, UMAS, S-205 02 Malmö

  Author : Lena Kask; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; phagocytosis; apoptosis; protein S; complement control protein CCP domains; factor H fH ; Complement; C4b-binding protein C4BP ; intracellular assembly; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Abstract : The subject of this thesis is complement inhibitor C4b-binding protein (C4BP), on which we have performed both structural and functional studies. Complement is part of the innate immune defence and eliminates microbes, solubilises immune complexes and is involved in the clearance of apoptotic cells. READ MORE

 2. 2. C4b-binding protein : studies on its interactions with C4b, protein S and serum amyloid P component

  University dissertation from Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Author : Ylva Härdig; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; coagulation system; complement system; serum amyloid P component; C4b; C4b-binding protein; protein S; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish C4b-bindande protein (C4BP) är involverat i regleringen av två kaskadliknande system, komplementsystemet och koagulationssystemet. Komplementsystemet har fått sitt namn av att det kompletterar antikropparna i immunförsvaret. READ MORE

 3. 3. Interactions between Streptococcus pyogenes and the human immune system, with special reference to C4b-binding protein

  University dissertation from Medical Microbiology, Lund University

  Author : Anette Thern; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; Phagocytosis; M-proteins; M-like proteins; Bovine C4b-binding protein; Streptococcus pyogenes; Human C4b-binding protein; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING IMMUNFÖRSVARET OCH KOMPLEMENTSYSTEMET Till skydd mot infektioner har människan sitt immunförsvar. Här ingår till exempel vita blodkroppar och en mängd olika proteiner. READ MORE

 4. 4. C4b-binding protein: Identification of binding sites and a possible function of the interaction with protein S

  University dissertation from Joanna Webb, Wallenberg Laboratory Floor 6, U-MAS, S-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Joanna Webb; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical chemistry; apoptosis; binding sites; complement; C4b-binding protein; protein S; Klinisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet är ett system bestående av cirka 35 proteiner i blodet och på cellytor, som ingår i kroppens medfödda immunförsvar. Det är ett mycket viktigt men också explosivt system, potentiellt skadligt för kroppens egna celler, som kräver strikt reglering. READ MORE

 5. 5. Protein Interactions Involving the Laminin G-type Domains of Vitamin K-dependent Protein S

  University dissertation from Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Author : Petra Evenäs; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; tyrosine phosphorylation.; Sky receptor; SHBG-like region; protein S; G domain; Gas6; Activated protein C; C4b-binding protein; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Abstract : The studies described in this thesis focus on the involvement of the two laminin G-type domains of vitamin K-dependent protein S in various biological contexts. The G-type domains are located in the C-terminal sex-hormone-binding globulin (SHBG)-like region. READ MORE