Search for dissertations about: "CD"

Showing result 1 - 5 of 406 swedish dissertations containing the word CD.

 1. 1. Studies of native and Cd(II)-substituted carbonic anhydrases with special reference to their interaction with inhibitors

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Lena Tibell; Umeå universitet.; [1984]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbonic anhydrase; Cd II ; 113-Cd II -NMR; inhibition; catalytic mechanism;

  Abstract : The major aim of this work has been to gain further insights into the catalytic mechanism of carbonic anhydrase (carbonate hydro-lyase, EC 4.2.1.1). READ MORE

 2. 2. Simulation of Phosphorus, Zinc and Cadmium Mass Flow in Dairy Farming Systems

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Anna-Karin Modin Edman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; Miljöstudier; Environmental studies; management; Cd; Zn; P; mass balance; system analysis; simulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En simuleringsmodell, FARMFLOW, utvecklades för att beräkna förråd, flöden och balanser av fosfor (P), zink (Zn) och kadmium (Cd) på mjölkgårdar. De simulerade kontinuerliga förändringarna av ämnesförråden gör det möjligt att utvärdera de långsiktiga effekterna av olika skötselstrategier. READ MORE

 3. 3. Randomised, controlled trials of patient education with special reference to heart failure and joint diseases

  University dissertation from Malmö University Hospital

  Author : Agneta Björk-Linné; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; randomisation; computer-technology; CD; controlled trial; drugs; drug interactions; health care cost; heart failure; interactive; Social medicine; joint diseases; patient education; knowledge; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Randomiserade, kontrollerade studier av patientutbildning med tonvikt på patienter med hjärtsvikt och patienter med ledsjukdomar.För att förbättra behandling och omhändertagandet av patienter med kroniska sjukdomar måste kontrollerade studier med olika mål och effektvariabler utföras. READ MORE

 4. 4. Insight into the mitochondrial apoptotic pathway The interplay of the pro-apoptotic Bax protein with oxidized phospholipids and its counterplayer, the pro-survival Bcl-2 protein

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Wallgren; Umeå universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; apoptosis; Bax; Bcl-2; CD; cell-free protein synthesis; DSC; membrane; mitochondria; oxidized phospholipids; reconstitution; solid state NMR; biologisk kemi; biological chemistry;

  Abstract : Apoptosis plays a crucial role in multicellular organisms by preserving tissue homeostasis and removing harmful cells. The anti-apoptotic B-cell CLL/lymphoma 2 (Bcl-2) and the pro-apoptotic Bcl-2-associated X protein (Bax) act as major regulators of the mitochondrial apoptotic pathway. READ MORE

 5. 5. Interactions of Anticancer Active Platinum(II) Complexes with DNA

  University dissertation from Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Author : Johan Kjellström; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic chemistry; polyelectrolyte; medium effects; salt dependence; DSC; CD; HPLC; oligonucleotide; hairpin; DNA; anticancer active platinum II compounds; kinetics; mechanism; Oorganisk kemi; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I dag används cellhämmande medel, cytostatika, ofta i kombination med andra metoder för behandling av vissa typer av cancer. Cytostatika kan bota t.ex. leukemi, testikel- och lymfkörtelcancer, eller lindra symtomen och förlänga livet vid t. READ MORE