Search for dissertations about: "CNS"

Showing result 1 - 5 of 509 swedish dissertations containing the word CNS.

 1. 1. Astrocytes as Cellular Vehicles in Ex Vivo Gene Therapy Studies to the Rat Brain

  University dissertation from Grahns Tryckeri AB, Lund

  Author : Cecilia Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Lentivirus; Transplantation; CNS; Astrocytes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Neurodegenerativa sjukdomar karaktäriseras av långsam celldöd i hjärnan med en gradvis försämring av olika funktioner hos patienten. Ytterligare en gemensam nämnare är att de idag inte går att bota. En av dessa är Parkinsons sjukdom, som drabbar ungefär 0. READ MORE

 2. 2. Specific genetic modifications in the CNS - Cell specific expression and gene specific regulation

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Erika Elgstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson’s disease Gene therapy Cell specific GAD67 Rat Striatum Substantia nigra pars reticulata;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid genterapi för man in nya gener i en individs celler. Detta kan göras med hjälp av modifierade virus. Dessa virus kan föra in den nya genen, den såkallade transgenen, in i värdcellen men inte bilda nya viruspartiklar. READ MORE

 3. 3. Use of neural progenitor cell lines and astrocytes for transplantation and gene transfer to the CNS

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Cecilia Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fimbria-fornix lesion; NGF; tyrosine hydroxylase; Parkinson s disease; integration; differentiation; temperature-sensitive; grafting; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Transplantation av nervvävnad till hjärnan är inte en ny idé. Redan 1890, publiserade Thompson de första försöken att transplantera vuxen hjärnvävnad till det vuxna centrala nervsystemet och han rapporterade att vävnaden överlevde i sju veckor "without wholly losing its identity". READ MORE

 4. 4. Neural Progenitor Cells in malignancy and injury of the brain. A Trojan Horse fro gliomas?

  University dissertation from Sektionen för Neurovetenskap Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap Lunds Universitet

  Author : Karin Staflin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serologi; transplantation; Immunologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; Glioma; sub ventricular zone; neural progenitor cell;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Gliom är en familj av hjärntumörer som är graderade beroende på hur snabbt och på vilket sätt de växer. Grad IV även kallad glioblastoma multiforme, är den mest elakartade av dessa. Patienter har en medelöverlevnadsprognos på ca 12 månader med behandling, såsom kirurgi, kemo- och strålningsterapi. READ MORE

 5. 5. Progenitor cells in the postnatal central nervous system, characterization and genetic manipulation

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Nina Rogelius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; subventricular zone; Islet1; Neurogenin2; respecification; in vivo.; transcription factors; neurogenesis; Progenitor cells; stem cells;

  Abstract : New neurons are only generated in two places of the postnatal brain; the subventricular zone (SVZ) and hippocampus. The SVZ-derived cells specifically migrate to the olfactory bulb where they give rise to new interneurons. READ MORE