Search for dissertations about: "CTLA4Ig"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the word CTLA4Ig.

 1. 1. Induction of operational tolerance to allografts and xenografts

  University dissertation from Matthias Corbascio

  Author : Matthias Corbascio; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; Immunology; allograft; xenograft; heart transplantation; tolerance; anti-LFA-1; CTLA4Ig; anti-CD40L;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med dagens medicinska teknik måste mottagare av transplanterade organ ta immundämpande läkemedel varje dag för att undvika att transplantatet avstöts. Dessa patienter får ett generellt nedsatt immunförsvar vilket betyder att de blir mottagliga för infektionssjukdomar, samt har en ökad risk för att utveckla tumörer. READ MORE

 2. 2. Costimulation Blockade in Experimental Transplantation

  University dissertation from Department of Nephrology and Transplantation, Lund University

  Author : Helene Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; serologi; Immunologi; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; graft survival; anti-CD40L; CTLA4Ig; anti-LFA-1; costimulation blockade;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sedan 1960-talet har det varit möjligt att transplantera organ från en människa till en annan. Transplantation är den enda behandlingsmetoden när hjärta, lungor eller lever är obotligt skadade. För njursjuka finns dialys som ett alternativ, även om transplantation oftast är ett bättre alternativ. READ MORE

 3. 3. Cell transplantation with human mesenchymal or embryonic stem cells to the heart : Experimental, molecular, immunological and echocardiographic studies

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

  Author : Karl-Henrik Grinnemo; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human mesenchymal stem cells; human embryonic stem cells; human cardiomyocyte; Islet-1; Nkx2.5; stem cell; xenotransplantation; rejection; FoxP3 T-cells; tolerance; CTLA4Ig; anti- CD40L; LFA-1;

  Abstract : Background: Human mesenchymal stem cells (hMSC), human embryonic stem cells (HESC) and human fetal cardiomyocyte progenitor cells (HFCP) all represent possible candidate cells for regeneration of damaged myocardium. Although they represent cell types with many positive attributes, their capacity to engraft, to differentiate into mature cardiomyocytes, to improve myocardial function and their immunological properties are the focus of these studies. READ MORE

 4. 4. Immunosuppresive properties of new potential drugs in transplantation

  University dissertation from Surgery

  Author : Clara Paul; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att ett transplanterat organ ska accepteras av mottagaren behövs immunhämmande läkemedel. Dessa läkemedel dämpar immunförsvaret och förhindrar avstötning av det transplanterade organet. Immunförsvaret har olika sätt att angripa organet, som det uppfattar som kropps-främmande. READ MORE

 5. 5. Experimental islet transplantation

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Laboratory Medicine

  Author : Randa A. Hadi Gadalla Diab; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Pancreatic islet transplantation is a promising treatment modality for patients with insulin- dependent diabetes. Besides whole pancreas transplantation, it is the only treatment that can make patients normoglycemic without risking episodes of hypoglycemia. READ MORE