Search for dissertations about: "Cardiovascular system"

Showing result 1 - 5 of 422 swedish dissertations containing the words Cardiovascular system.

 1. 1. Development of a Passive Immunization Strategy Against Atherosclerosis

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Alexandru Schiopu; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; regression; plaque; peptide; oxidized LDL; immune system; carotid stenosis; cardiovascular diseases; apolipoprotein B-100; atherosclerosis; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; vascular injury; ultrasound; antibodies;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Åderförfettning (även kallat åderförkalkning eller ateroskleros) börjar genom att det ?onda kolesterolet? LDL fastnar i väggen på ett blodkärl. Där kan LDL börja modifieras och orsaka inflammation. Inflammationen påskyndas av att vita blodceller kommer in i artärväggen och försöker ta bort fettet. READ MORE

 2. 2. Novel functions of cardiovascular P2 receptors

  University dissertation from Anna-Karin Wihlborg, Department of Cardiology, Lund University

  Author : Anna-Karin Wihlborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; mRNA; EDHF; UTP; UDP; ADP; ATP; P2 receptor; contraction; dilatation; endothelial cells; Heart; VSMC;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Nukleotider påverkar kärltensionen och hjärtats slagkraft. Då ett blodkärl skadas, då blod koagulerar eller vid minskad syretillförsel till hjärtat frisätts en mängd ämnen från kärlväggar och blodceller. Bland annat frisätts så kallade nukleotider (ATP, ADP, UTP och UDP). READ MORE

 3. 3. Blood rheology alterations in cardiovascular disease

  University dissertation from Department of Cardiology, Clinical sciences, Lund University

  Author : Carl Gunnar Gustavsson; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; erythr; microcirculation; haematocrit; haemoglobin; plasma viscosity; haemorheology; blood viscosity; recurrence; percutaneous transluminal coronary angioplasty; coronary disease; angina pectoris; pulmonary hypertension; Syndrome X; dilated cardiomyopathy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodflödet i ett kärl påverkas inte bara av eventuella förträngningar i kärlet utan även av hur visköst, d v s hur trögflytande, blodet är. Ett alldagligt exempel på detta är att det är svårare att klämma sirap, som är en högviskös vätska, ur en flaska än att hälla vatten ur samma flaska. READ MORE

 4. 4. Acute cardiovascular effects of biofuel exhaust exposure

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Jon Unosson; Umeå universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular; air pollution; endothelial dyssfunction; arterial stiffness; wood smoke; woodsmoke; biodiesel; RME; biofuel; diesel exhaust;

  Abstract : BackgroundAnthropogenic air pollution is a global health problem estimated to contribute to millions of premature deaths. Exposure to biomass smoke is common due to varying sources, such as wildfires, indoor cooking over open fires, and residential heating from wood stoves. READ MORE

 5. 5. Macrophage Activation and AP-1 in Atherosclerosis

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Maria Stollenwerk; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Cardiovascular system; carotid plaque; interleukin-1b; caspase-1.; very low-density lipoprotein; fatty acids; activator protein-1; inflammation; Atherosclerosis; nuclear factor-kB; macrophages; tumor necrosis factor;

  Abstract : High levels of very low density lipoprotein (VLDL) and intermediate density lipoprotein (IDL) have been identified as independent risk factors for coronary heart disease. Hypertriglyceridemia is generally associated with an increased expression of inflammatory makers and inflammation is thought to contribute to atherosclerosis and its complications. READ MORE