Search for dissertations about: "Carina Granberg"

Found 2 swedish dissertations containing the words Carina Granberg.

 1. 1. ICT and learning in teacher education The social construction of pedagogical ICT discourse and design

  University dissertation from Umeå : Interaktiva medier och lärande (IML), Umeå universitet

  Author : Carina Granberg; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; ICT; Social construction; discourse; design; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Abstract : Background In recent decades, system-wide policies and substantial resources have been directed towards enhancing the use of ICT in learning contexts. This development can be observed at international and national levels. READ MORE

 2. 2. GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Jan Olsson; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; Mälardalens högskola.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linjära funktioner; dynamiska programvaror; problemlösning; resonemang; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Abstract : Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att nå insikter i hur man kan designa en didaktisk situation inklusive en dynamisk programvara (GeoGebra) för att stödja elevernas lärande genom matematisk problemlösning och kreativt resonemang. En bärande idé har varit att elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en metod att följa. READ MORE