Search for dissertations about: "Carina Mårtensson"

Found 3 swedish dissertations containing the words Carina Mårtensson.

 1. 1. Knowledge of periodontal disease before and after a mass media campaign targeting periodontitis

  University dissertation from Malmö University, Faculty of Odontology

  Author : Carina Mårtensson; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Syftet var att utvärdera om en massmedia kampanj ökar kunskapen om diagnos, symptom och behandling av parodontit och att analysera kunskap i förhållande till sociala faktorer, användande av tandvård och uppfattning om oral hälsa. Kampanjen utarbetades av Svenska Parodontologiföreningen och genomfördes via tidningsartiklar, radio, TV program och broschyrer som kunde rekvireras av tandvårdskliniker. READ MORE

 2. 2. Promoting oral health knowledge of periodontal disease and satisfaction with Dental Care

  University dissertation from Malmö University. Faculty of Odontology

  Author : Carina Mårtensson; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; periodontal disease; periodontitis; mass media campaign;

  Abstract : The general aims of this thesis were to evaluate if a mass media campaign, aimed as a health promoting campaign, and visits to a specialist clinic in periodontology could increase the knowledge of periodontitis, symptoms and treatment. A further aim was to analyse expectations and satisfaction with care among patients referred for comprehensive treatment to specialist clinics. READ MORE

 3. 3. Promoting oral health knowledge of periodontal disease and satisfaction with dental care

  University dissertation from Malmö : Department of Oral Public Health, Faculty of Odontology, Malmo Univeristy

  Author : Carina Mårtensson; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : The general aims of this thesis were to evaluate if a mass media campaign, aimed as a health promoting campaign, and visits to a specialist clinic in periodontology could increase the knowledge of periodontitis, symptoms and treatment. A further aim was to analyse expectations and satisfaction with care among patients referred for comprehensive treatment to specialist clinics. READ MORE