Search for dissertations about: "Caring Sciences"

Showing result 1 - 5 of 456 swedish dissertations containing the words Caring Sciences.

 1. 1. Fighting for the otherness : student nurses' lived experiences of growing in caring

  Author : Cecilia Rydlo; Margareta Asp; Håkan Sandberg; Ann-Britt Ivarsson; Margaretha Ekebergh; Örebro universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; Caring sciences; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. READ MORE

 2. 2. Caring for Corporate Sustainability

  Author : Maria Eidenskog; Jenny Palm; Lotta Björklund Larsen; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Actor network theory; care practice; corporate sustainability; CSR; environmental labels; ISO 26000; matters of care; thinking with care; SME; Att tänka med omsorg; aktör-nätverksteori; CSR; företagens samhällsansvar; hållbarhet; ISO 26000; miljömärkning; omsorgspraktiker; små och medelstora företag;

  Abstract : Corporate sustainability comes in a variety of shapes and the boundaries defining what can be called sustainability are disputed. This thesis explores the making of sustainability at a medium-sized company in Sweden, in this study called HygieneTech, that actively works with sustainability. READ MORE

 3. 3. Understanding Persons with Eating Difficulties and Communication Impairment after Stroke : Patients Experiences and Methodological Issues in Qualitative Interviews

  Author : Eva Carlsson; Örebro universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; communication impairment; eating difficulties; interview; patient experiences; qualitative research; stroke; Caring sciences; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Difficulties with eating are common after stroke and are often associated with communication problems. Although numerous aspects of dysfunction have been identified, little is known about the experiences of living with eating difficulties after stroke. READ MORE

 4. 4. Patient participation : what it is and what it is not

  Author : Ann Catrine Eldh; Margareta Ehnfors; Inger Ekman; Ella Danielsson; Örebro universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; patient participation; non-participation; phenomenological hermeneutics; communication; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : In general, patient participation is regarded as being informed and partaking in decision making regarding one’s care and treatment. This interpretation is common in legislation throughout the Western world and corresponding documents guiding health care professionals, as well as in scientific studies. READ MORE

 5. 5. Public health, neighbourhood development and participation : research and practice in four Swedish partnership cities

  Author : Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; Örebro universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. READ MORE