Search for dissertations about: "Catalytic combustion"

Showing result 1 - 5 of 97 swedish dissertations containing the words Catalytic combustion.

 1. 1. Catalytic combustion of methane

  University dissertation from Stockholm : Kemiteknik

  Author : Philippe Thevenin; KTH.; [2002]
  Keywords : catalytic combustion; gas turbine; methane; palladium; alumina; barium; lanthanum; oxidation; preparation; temperature-programmed oxidation TPO ; decomposition; reoxidation; X-ray photoelectron spectroscopy XPS ; metal-support interaction; deactiva;

  Abstract : Catalytic combustion is an environmentally benign technologywhich has recently reached the stage of commercialization.Palladium is the catalyst of choice when considering gasturbines fuelled with natural gas because of its superioractivity for methane oxidation. READ MORE

 2. 2. Catalytic combustion of gasified waste

  University dissertation from Stockholm : Kemiteknik

  Author : Henrik Kusar; KTH.; [2003]
  Keywords : Catalytic combustion; Gasified waste; LHV-fuel; RDF; Biomass; Selective catalytic oxidation; NH3; NOX; Palladium; Platinum; Hexaaluminate; Garnet; Spinel; Deactivation; Sulphur; Poisoning;

  Abstract : This thesis concerns catalytic combustion for gas turbineapplication using a low heating-value (LHV) gas, derived fromgasified waste. The main research in catalytic combustionfocuses on methane as fuel, but an increasing interest isdirected towards catalytic combustion of LHV fuels. READ MORE

 3. 3. On Premixed Gas Fuelled Stirling Engine Combustors with Combustion Gas Recirculation

  University dissertation from Division of Combustion Engines, Lund Institute of Technology

  Author : Magnus Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; hydraulik; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; termodynamik; Termisk teknik; applied thermodynamics; Thermal engineering; heat pipe; ejector; solar energy; CGR; recirculation; EGR; catalytic combustion; premix combustion; Stirling engine; combustor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I föreliggande arbete har användandet av recirkulation av förbränningsgaser vid mager förblandad förbränning undersökts och testats i gaseldade Stirlingmotorbrännkammare. Ett förbränningssystem med en flamhållare av flamstoppstyp där man använder en ejektor för att recirkulera förbränningsgaser och för att förblanda bränsle och luft har konstruerats och provats i motortestrigg. READ MORE

 4. 4. Materials for High-Temperature Catalytic Combustion

  University dissertation from Stockholm : Kemiteknik

  Author : Anders Ersson; KTH.; [2003]
  Keywords : catalytic combustion; catalyst materials; palladium; platinum; bimetallic; garnet; spinel; hexaaluminate; deactivation; sulphur; poisoning; diesel; methane; hydrocarbons;

  Abstract : Catalytic combustion is an environmentally friendlytechnique to combust fuels in e.g. gas turbines. Introducing acatalyst into the combustion chamber of a gas turbine allowscombustion outside the normal flammability limits. READ MORE

 5. 5. Nanomaterials for high-temperature catalytic combustion

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Erik Elm Svensson; KTH.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; catalytic combustion; microemulsion; hexaaluminate; magnesia; perovskite; ceria; methane; gas turbine; katalytisk förbränning; mikroemulsion; hexaaluminat; magnesia; perovskit; ceriumdioxid; metan; gasturbin; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Catalysis; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Katalys;

  Abstract : Katalytisk förbränning är en lovande teknik för användning vid kraftgenerering, särskilt för gasturbiner. Genom att använda katalytisk förbränning kan man nå mycket låga emissioner av kväveoxider (NOX), kolmonoxid (CO) och oförbrända kolväten (UHC) samtidigt, vilket är svårt vid konventionell förbränning. READ MORE