Search for dissertations about: "Cerebrovascular circulation"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words Cerebrovascular circulation.

 1. 1. Human fetal cerebral circulation - Perinatal Doppler velocimetry and fetal pulse oximetry studies

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Alf Maesel; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; pulse oximetry; neonate; labor; fetus; Cerebrovascular circulation; Doppler ultrasound; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En majoritet av sk förlossningsskador med tecken på syrebrist i hjärnan uppstår troligen inte i samband med förlossning utan inträffar under graviditeten, ofta av okänt ursprung. Förlossningen är dock en stressituation med ökat krav på god blod- och syretillförsel till fostret. READ MORE

 2. 2. Noninvasive assessment of cerebral circulation before, during and after carotid surgery

  University dissertation from Göteborg

  Author : Helene Zachrisson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Internal carotid artery disease; cerebrovascular hemodynamics; Carotid thrombendarterectomy; Duplex ultrasound; transcranial Doppler;

  Abstract : Non-invasive ultrasound investigations were evaluated in patients with carotid artery stenosis in comparison with radiological disease gradations and perioperative blood pressure measurements. The aim was to assess cerebrovascular hemodynamics before, during and after carotid thrombendarterectomy (CEA) in relation to the clinical outcome of the surgical intervention. READ MORE

 3. 3. Physiological and pathophysiological cerebrovascular regulation monitored by transcranial doppler

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Author : Gunnar Hellström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL CEREBROVASCULAR REGULATION MONITORED BY TRANSCRANIAL DOPPLER Thesis by Gunnar Hellström, M D., Department of Clinical Neuroscience, Division of Neurology, Karolinska Hospital and Insbtute, Stocknolm, Sweden Transcranial Doppler ultrasonography (TCD) became available in the middle of the 1980s as a new technique for examinmg cerebral circulation. READ MORE

 4. 4. Blood pressure in acute ischaemic stroke : Blood pressure and stress in the acute phase of stroke and influence of initial blood pressure on stroke-outcome

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Author : Niaz Ahmed; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stroke; cerebral ischaemia; cerebral infarction; brain infarction; cerebrovascular disorder; blood pressure; hypertension; stroke classification; stroke subtypes; clinical trials; stress; cortisol; glucocorticoid; nimodipine; Calcium channel blockers; outcome; OCSP; RCT;

  Abstract : Background and objectives: Most patients (70-80%) with acute ischaemic or haemorrhagic stroke exhibit a high systemic blood pressure (BP) on admission to hospital even in the absence of a history of hypertension (=50%). In matched-control patients admitted to hospital for other acute diseases the proportion of high BP is only 36%. READ MORE

 5. 5. On receptor changes in cerebral arteries after subarachnoid haemorrhage

  University dissertation from Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Author : Jacob Hansen-Schwartz; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Pharmacological sciences; subarachnoid haemorrhage; reverse transcriptase polymerase chain reaction; in vitro pharmacology; organ culture; Endothelin receptors; 5-HT receptors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Subarachnoidalblödning är en blödning från hjärnans stora artärer. Blödningen kan uppstå spontant till följd av en försvagning av blodkärlet, vilket leder till en utbuktning som brister, eller som följd av trauma mot huvudet. READ MORE