Search for dissertations about: "Charlotte"

Showing result 1 - 5 of 183 swedish dissertations containing the word Charlotte.

 1. 1. BMP implants in bone formation. Studies in rabbits and rats

  University dissertation from Charlotte Jeppsson, Deptm of Orthopedics, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund

  Author : Charlotte Jeppsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; graft resorption.; Kirurgi; Surgery; orthopaedics; traumatology; bone formation; bone graft; hydroxyapatite; collagen; bisphosphonate; rat; rabbit; titanium chamber; BMP; TGF-ß;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I ben finns tre olika sorters celler, osteoblaster, osteocyter och osteoklaster. Osteoblaster och osteocyter härstammar från stamceller som kallas stödjevävnadens stamceller och svarar för uppbyggnad och upprätthållande av benvävnaden medan osteoklasterna härstammar från de blodbildande stamcellerna och står för nedbrytning av ben. READ MORE

 2. 2. Collagen VI - Molecular Assembly and Interactions

  University dissertation from Charlotte Wiberg, Dep of Cell and Molecular Biology, BMC Plan C12, SE-221 84 Lund, Sweden

  Author : Charlotte Wiberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical biology; extracellular matrix; glycosaminoglycan; proteoglycan; collagen; biglycan; decorin; Klinisk biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den forskning som presenteras här bygger på studier av ett antal beståndsdelar i bindväv vars funktioner är i stort sett helt okända. Bindväv finns i många strukturer i människokroppen; brosk, senor, skelett, blodkärlens väggar, hud, stödjevävnad runt olika organ etc. READ MORE

 3. 3. Phytoremediation of soil contaminated with petroleum hydrocarbons and trace elements

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Charlotte Marchand; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Petroleum Hydrocarbon; Trace Elements; Gentle Soil Remediation Options; Polycyclic Aromatic Hydrocarbon; Respirometry; Ecopile; Bacteria; Fungi; Miljövetenskap; Environmental Science;

  Abstract : The rapid urbanization and industrialization has led to an increase of disposal petroleum hydrocarbons (PHC) and trace elements (TE) into the environment. These pollutants are considered as the most toxic contaminants in the world due to their persistence in the environment, and the long range of toxicological effects for living beings. READ MORE

 4. 4. Exosomes in immune regulation and allergy

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Author : Charlotte Admyre; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Exosomes are nano-sized vesicles of endosomal origin which are secreted from several different cell types. Depending on their cellular source they have been suggested to have different functions, like having a role in antigen delivery and T cell activation (antigen presenting cell-derived exosomes) or a role in tolerance induction (epithelial cell-derived exosomes). READ MORE

 5. 5. Carrot Juice Processing - Effects on Various Quality Aspects

  University dissertation from Kerstin Tillman, Box 124, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Charlotte Alklint; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modified atmosphere; shelf-life; accelerated storage; isothermal calorimetry; pressing; expression method; colour; dietary fibre; carotene; composition; carrot pomace; carrot juice; carrot pulp; acidification; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Färsk morotsjuice har ett högre förädlingsvärde än råa morötter. Färsk morotsjuice har en kort hållbarhet på cirka tre dagar vilket försvårar centraliserad industriell storproduktion. Olika processteg vid tillverkningen av morotsjuice påverkar såväl hållbarhet som näringsinnehåll och utseende. READ MORE