Search for dissertations about: "Cholesterol : blood"

Showing result 1 - 5 of 187 swedish dissertations containing the words Cholesterol : blood.

 1. 1. High Blood Cholesterol. Physician and Patient Perspectives

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Margareta Troein; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative method; practice guideline; pharmacist; life-style; information; hypercholesterolemia; health education; health belief; framework; family physician; family medicine; Cholesterol; counseling; screening; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De vetenskapliga bevisen för att högt blodkolesterol ökar risken för hjärtinfarkt medförde under 80-talet stort intresse för kolesterolsänkning både inom sjukvården och bland allmänheten. Syftet med avhandlingsarbetet var att studera hur läkare och patienter uppfattade och använde kunskaperna om högt blodkolesterol, och hur läkare och receptarier värderade sin egen och den andra yrkesgruppens kompetens i fråga om kolesterolbehandling. READ MORE

 2. 2. Quantitation, Purification and Reconstitution of the Red Blood Cell Glucose Transporter GLUT1

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Shusheng Zuo; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; Cholesterol; Cytochalasin B; Glucose; GLUT1; Hummel and Dreyer analysis; Immobilization; PEG 5000 -DSPE; Biomembrane; Proteoliposome; Quantitative frontal affinity chromatography; Red blood cell streptavidin-biotin immobilization; Sulfhydryl affinity chromatography; The modified micro-Bradford CaPE assay; MALDI-ToF-MS; Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi;

  Abstract : The human glucose transporter GLUT1 facilitates glucose to be accumulated on the other side of the cell membrane. The functional state of GLUT1 is uncertain due to diversity of the reports. In this thesis, the activity of red blood cell GLUT1 was extensively studied to further characterize this protein. READ MORE

 3. 3. Ion channels and electrical activity in vascular smooth muscle: Effects of calcium store depletion, cholesterol and cholesterol-lowering drugs

  University dissertation from Andreas Bergdahl, BMC F12, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Andreas Bergdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiologi; Physiology; statins; endothelin; cholesterol; caveolae; smooth muscle; TRP; Ca2 channels; SOC;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ateroskleros är en sjukdomsprocess vars grundläggande utveckling i blodkärlens väggar sannolikt börjar flera decennier innan insjuknandet i infarkt eller slaganfall inträffar. Som svar på endotelskada, inflammatoriska mediatorer eller tillväxtfaktorer i kärlet kommer glatta muskelceller att dela sig, migrera in mot blodbanan och börja syntetisera en helt ny uppsättning äggviteämnen bestående av nya ytreceptorer, bindväv och tillväxtfaktorer. READ MORE

 4. 4. The Impact of Birth Weight on Cardiovascular Risk Factors, Coronary Heart Disease and Prostate Cancer Population-based Studies of Men Born in 1913 and Followed up Until Old Age

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Margaretha Eriksson; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; birth weight; coronary heart disease; cardiovascular disease; diabetes; blood pressure; hypertension; cholesterol; prostate cancer; cohort studies; follow-up studies; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin;

  Abstract : Objectives. To study whether birth weight (BW) was correlated to cardiovascular risk factors, coronary heart disease (CHD), cardiovascular disease (CVD), and prostate cancer (PCA) at adult ages, whether a possible relationship depended on mediating factors from birth time, hereditary circumstances, and adult life variables, and what importance possible associations might have for the rate of the complaint in the general population. READ MORE

 5. 5. Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Johan Svahn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein intake; nitrogen; iron fortification; iron intake; growth; fatty acids; fat metabolism; fat intake; energy intake; dietary intake; blood lipids; cow´s milk; cholesterol; Amino acids; children; protein metabolism.; Pediatrics; Pediatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur näringsbehovet tillgodoses skiljer sig mellan spädbarn och småbarn. Bröstmjölk och/eller modersmjölksersättning dominerar som källor till energi-och näringsintag under första levnadsåret. READ MORE