Search for dissertations about: "Cholesterol"

Showing result 1 - 5 of 551 swedish dissertations containing the word Cholesterol.

 1. 1. Cholesterol in T cells homeostasis, plasma membrane organization and signaling

  University dissertation from Stockholm : The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Author : Saleemulla Mahammad; Stockholms universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Cell biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Cellbiologi; Cell Biology; cellbiologi; Plasma membrane; T cells; Cholesterol; Lipid rafts; Membrane organization; Cholesterol homeostasis; cholesteryl esters;

  Abstract : The plasma membrane of eukaryotic cells contains cholesterol and glycosphingolipids enriched nanodomains known as lipid rafts; which are believed to exist in a liquid ordered (lo) state. Methyl-beta-cyclodextrin (MBCD) is used to deplete cellular cholesterol and a widespread assumption is that MBCD preferentially targets cholesterol in lipid rafts. READ MORE

 2. 2. High Blood Cholesterol. Physician and Patient Perspectives

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Margareta Troein; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative method; practice guideline; pharmacist; life-style; information; hypercholesterolemia; health education; health belief; framework; family physician; family medicine; Cholesterol; counseling; screening; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De vetenskapliga bevisen för att högt blodkolesterol ökar risken för hjärtinfarkt medförde under 80-talet stort intresse för kolesterolsänkning både inom sjukvården och bland allmänheten. Syftet med avhandlingsarbetet var att studera hur läkare och patienter uppfattade och använde kunskaperna om högt blodkolesterol, och hur läkare och receptarier värderade sin egen och den andra yrkesgruppens kompetens i fråga om kolesterolbehandling. READ MORE

 3. 3. Ion channels and electrical activity in vascular smooth muscle: Effects of calcium store depletion, cholesterol and cholesterol-lowering drugs

  University dissertation from Andreas Bergdahl, BMC F12, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Andreas Bergdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiologi; Physiology; statins; endothelin; cholesterol; caveolae; smooth muscle; TRP; Ca2 channels; SOC;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ateroskleros är en sjukdomsprocess vars grundläggande utveckling i blodkärlens väggar sannolikt börjar flera decennier innan insjuknandet i infarkt eller slaganfall inträffar. Som svar på endotelskada, inflammatoriska mediatorer eller tillväxtfaktorer i kärlet kommer glatta muskelceller att dela sig, migrera in mot blodbanan och börja syntetisera en helt ny uppsättning äggviteämnen bestående av nya ytreceptorer, bindväv och tillväxtfaktorer. READ MORE

 4. 4. Cholesterol-lowering and anti-atherogenic effects of oats in mice

  University dissertation from Andreas Bergdahl, BMC F12, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Kristina E Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cholesterol; Inflammation; Bile acids; Atherosclerosis; Oats; Beta-glucans;

  Abstract : The cholesterol-lowering effect of oats is well established, but the crucial properties eliciting this effect need to be further investigated to optimize the use of oats as functional foods. Furthermore, there are almost no reports investigating the effect of oats on atherosclerosis development. READ MORE

 5. 5. Plasma membrane order; the role of cholesterol and links to actin filaments  

  University dissertation from Stockholm : The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Author : Jelena Dinic; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell Biology; cellbiologi; Membrane Organization; Lipid rafts; Actin; Laurdan; di-4-ANEPPDHQ; Cholesterol; T cell signaling; Colocalization; Generalized Polarization;

  Abstract : The connection between T cell activation, plasma membrane order and actin filament dynamics was the main focus of this study. Laurdan and di-4-ANEPPDHQ, membrane order sensing probes, were shown to report only on lipid packing rather than being influenced by the presence of membrane-inserted peptides justifying their use in membrane order studies. READ MORE