Search for dissertations about: "Christian Poulsen"

Found 1 swedish dissertation containing the words Christian Poulsen.

  1. 1. Prestige in Academia - A Glance at the Gender Distribution

    University dissertation from Ibidem-Verlag

    Author : Christian Poulsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Spain; Sweden; Gender; Prestige; Status;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar hur prestige och status kan bidra till att förklara den låga andelen kvinnor bland professorer. Begreppet "consecrating moments" introduceras för att förklara prestiges relationella natur... READ MORE