Search for dissertations about: "Christianity"

Showing result 1 - 5 of 64 swedish dissertations containing the word Christianity.

 1. 1. Christianity, Generation and Narrative : Religious Conversion and Change in Sidama, Ethiopia, 1974–2012

  University dissertation from Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Author : Erik Egeland; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Christianity in Ethiopia; Conversion Narratives; Religious Change; Modernity; Social Generation; Sidama; SNNPRS; Southern Ethiopia; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

  Abstract : This study presents narratives concerning religious conversion and change in Evangelical-Pentecostal Christian communities in the Sidama zone, Southern Ethiopia. The study is based on narrative data collected through field research, which mainly focuses on the period 1974–2012. READ MORE

 2. 2. Spirit of Christ Inculturated- A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Emi Masé-Hasegawa; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Christ.; religious pluralism; multiple religious affiliation; spirituality; koshinto; literature; Japanese religions; Japanese literature; Japan; Christianity; Japanese Christianity; Endo; inculturation; systematisk och praktisk ; Paleo-Siberian languages and literatures; Korean; Japanese; Koreanska; japanska och paleosibiriska språk; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Shusaku Endo (1923-1960) är en romersk-katolsk, japansk romanförfattare. Från 1950-1953 studerade han fransk litteratur I Lyon, Frankrike. När han återvänt från Lyon, började Endo en karriär som författare. READ MORE

 3. 3. Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Leif Å Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Teologi; Theology; 3 Baruch.; death-informing; identity-providing; legitimacy; identity; Tradition Group; tradition; Christianity; Judaism; cosmology; otherworldly traveler; heavenly journey; heaven; Apocalyptic; apocalypse; Bible; Bibelvetenskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Himmelsfärdsskildringar återfinns i en rad religiösa texter från vår tideräknings början. Dessa berättelser har kommit att utgöra ett återkommande tema i religionshistorisk forskning om antikens religioner. Den här boken handlar om några tidiga judiska och kristna himmelfärdstexter. READ MORE

 4. 4. Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Magnus Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Christian relations; partings of the ways; Ignatius; sociology; Matthew; synagogue; hermeneutics; anti-Semitism; Jewish-Christianity; Gentile-Christianity; resource mobilisation; social movement; collective action; migration; assimilation; General; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Antioch; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur det kan komma sig att kristendomen i början av det andra århundradet utvecklas till en icke-judisk religion. Att de judendom och kristendom idag uppfattas som två olika religioner är inte så märkligt. READ MORE

 5. 5. The awakening of Christianity in Iceland : Discovery of a timber church and graveyard at Þórarinsstaðir in Seyðisfjörður

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Steinunn Kristjánsdóttir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Christianization; continuity of cult; Christianity; Paganism; stave-church; timber church; private churches; missionary churches; mission; infiltration; graves; crosses; altar stone; silver ring; coin; weight; tephro-chronology; micro-archaeology; macro-archaeology; long-term processes; metaphors; Viking Age; Early Medieval Times; Thórarinsstadhir; Iceland; Northern Europe;

  Abstract : The central theme of this thesis is the Christianization of Iceland during the period from the late 10th century to the turn of the 12th century. The distinct, though similar, branches of Christianity are traced through the archaeological record, where the excavation of an Early Medieval timber church and graveyard at Thórarinsstadhir in Seydhisfjördhur is used as a basic source. READ MORE