Search for dissertations about: "Clast lithology"

Found 3 swedish dissertations containing the words Clast lithology.

 1. 1. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE

 2. 2. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 3. 3. Relict non-glacial surfaces and autochthonous blockfields in the northern Swedish mountains

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Author : Bradley W. Goodfellow; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; blockfield; chemical weathering; cosmogenic exposure dating; glaciated landscape; northern Sweden; periglacial geomorphology; relict surface; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi; geografi med naturgeografisk inriktning; Geography; Physical Geography;

  Abstract : Relict non-glacial surfaces occur in many formerly glaciated landscapes, where they represent areas that have escaped significant glacial modification. Frequently distinguished by blockfield mantles, relict non-glacial surfaces are important archives of long-term weathering and landscape evolution processes. READ MORE