Search for dissertations about: "Cleaner production Preventive strategies Eastern Europe"

Found 1 swedish dissertation containing the words Cleaner production Preventive strategies Eastern Europe.

  1. 1. Preventive Environmental Strategies in Eastern European Industry: An analysis of donor support for cleaner production

    University dissertation from IIIEE, Lund University

    Author : Håkan Rodhe; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; kontroll av utsläpp; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; Cleaner production Preventive strategies Eastern Europe; Industriell ekonomi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Östeuropeisk industri är ökänd både för sin miljöpåverkan och för sin besvärliga ekonomiska sits. Detta gör att resurserna som finns tillgängliga för miljöarbete är små - om dom finns överhuvudtaget. READ MORE