Search for dissertations about: "Cleaner production"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the words Cleaner production.

 1. 1. e-Learning for Environment: Improving e-Learning as a Tool for Cleaner Production Education

  University dissertation from International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

  Author : Carl Eneroth; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental education; Cleaner production; Information technology;

  Abstract : The achievement of a sustainable society is ultimately an educational enterprise. E-learning has a role to play in this endeavour, as it permits global access to environmental education, independent of time and place,once the courses are available on the Internet. READ MORE

 2. 2. Preventive Environmental Strategies in Eastern European Industry: An analysis of donor support for cleaner production

  University dissertation from IIIEE, Lund University

  Author : Håkan Rodhe; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; kontroll av utsläpp; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; Cleaner production Preventive strategies Eastern Europe; Industriell ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Östeuropeisk industri är ökänd både för sin miljöpåverkan och för sin besvärliga ekonomiska sits. Detta gör att resurserna som finns tillgängliga för miljöarbete är små - om dom finns överhuvudtaget. READ MORE

 3. 3. Preventative environmental strategies in the service sector

  University dissertation from IIIEE, Lund University

  Author : Peter Kisch; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljöteknik; pollution control; Environmental technology; Service sector; Preventative environmental strategies; Cleaner production; Pollution prevention; kontroll av utsläpp; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förebyggande miljöskyddslösningar har under flera år tillämpats med stor framgång i den tillverkande industrin. Den har dock används i mycket i liten omfattning i service sektorn. I takt med att tjänstesektorns ekonomiska betydelse ökat, har även miljöaspekten av ett ökat tjänsteutbud kommit i fokus. READ MORE

 4. 4. Investigation Cooling and Lubrication Strategies for Sustainable Machining of Titanium Alloys

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Salman Pervaiz; KTH.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Titanium alloys; Machinability; Energy consumption; Production Engineering; Industriell produktion;

  Abstract : The manufacturing sector is one of the most rapidly growing sectors in the industrialized world today. Manufacturing industry is concerned with being more competitive and profitable. READ MORE

 5. 5. Industrial Ecology and Development of Production Systems Analysis of the CO2  Footprint of Cement

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Roozbeh Feiz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; industrial ecology; industrial symbiosis; industrial development; life cycle assessment; multi-criteria assessment; CO2 footprint; cement;

  Abstract : This research is an attempt to create a comprehensive assessment framework for identifying and assessing potential improvement options of cement production systems.From an environmental systems analysis perspective, this study provides both an empirical account and a methodological approach for quantifying the CO2 footprint of a cement production system. READ MORE