Search for dissertations about: "Climbing fibre."

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words Climbing fibre..

 1. 1. The Cerebello-Olivary Feedback System

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Fredrik Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurology; neuropsychology; Fysiologi; Physiology; Cerebellum; Purkinje cell; Inferior olive; Neurologi; Nucleo-olivary; Climbing fibre.; Deep cerebellar nuclei;

  Abstract : The pathway from the deep cerebellar nuclei to the inferior olive, the nucleo-olivary pathway, is known to be inhibitory. The physiological and temporal properties, as well as the localisation, of the nucleo-olivary pathway were characterised in the decerebrate ferret. READ MORE

 2. 2. A descending pathway to dynamic fusimotor neurones and its possible relation to a climbing fibre system

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Torgny Jeneskog; Umeå universitet.; [1974]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Cerebellar pathways and mechanisms in classical conditioning

  University dissertation from Pär Svensson, Dep Physiological Sciences, Sölvegatan 19, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Pär Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; Climbing Fibers; Conditioned Response; Mossy Fibers; Ferret; Eyeblink; Cerebellum; Classical Conditioning; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärnan ansvarar för styrningen av vårt beteende. Exempelvis kan skador på hjärnan vara förödande för vår motorik eller förändra vår personlighet. READ MORE

 4. 4. Functional Organization of Cerebellar Modules Controlling Forelimb Movements: Climbing and Mossy Fibre Input and Motor Output via the Red Nucleus and Motor Cortex

  University dissertation from Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Author : Henrik Jörntell; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I hjärnan finns ett fantastiskt effektivt kontrollsystem för utförandet av olika typer av rörelser. Lillhjärnan är en viktig del av detta kontrollsystem eftersom skador på lillhjärnan kan leda till att fint styrda rörelser blir svårare eller kanske helt omöjliga att utföra. READ MORE

 5. 5. Cerebellar Control of Classical Conditioning

  University dissertation from Department of Physiological Sciences, Lund University

  Author : Magnus Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Associative module; Bilateral; Orbicularis oculi muscle; Inferior olive; Purkinje cell; Eyeblink; Conditioned response; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Lillhjärnans kontroll av klassisk betingning Klassisk betingning är en enkel och fundamental form av inlärning. Ett neutralt betingat stimulus (eng. conditioned stimulus eller CS), som t.e. READ MORE